Bezdrátové připojení v České republice je v současné době stále nejvyužívanější způsob, jak na vlnách Internetu surfovat. Důvodem tak masového rozšíření byl zvláště v období před patnácti lety velmi strnulý a těžkopádný rozvoj optických a metalických pevných vedení. Ačkoliv je optická kabeláž nejspolehlivějším způsobem připojení zařízení k síti, není tak často využívána. Důvodem jsou vysoké náklady na výstavbu optických linek, i když se v poslední době řada firem specializuje právě na tyto systémy, v nichž spatřuje horizont využívání stabilního připojení v budoucnu.

počítač

Bezdrátový Internet https://www.pranet.cz má v sobě však také řadu výhod. Bezpečně pokrývá území, které není v dosahu kabelových rozvodů, a na území Prahy je to v podstatě pokrytí stoprocentní. Obecně v České republice neexistuje dominantní poskytovatel Wi-Fi, jsou jich stovky a jsou rozmístěni na celém území republiky podle různých regionů obcí a městských částí. Tímto způsobem se dnes zajišťuje připojení zejména v okrajových částech velkých měst – v panelových sídlištích.

Abyste mohli být přes Wi-Fi připojeni, musíte splnit následující požadavky

  • Vaše bydliště musí být ve viditelném dosahu vysílače poskytovatele připojení.
  • Musíte být ochotni nechat instalovat na vašem domě, nebo v bytě přijímač – anténu, kterou zpravidla poskytovatel zajistí. Anténa se montuje jako směrová, tzn., že je přímou cestou (bez překážek) propojena s vysílačem.

zabezpečení

Jaké z toho plynou výhody

  • Nízká cena za připojení, která závisí na využívané technologii a počtu operátorů, jací v dané lokalitě působí.
  • Relativně vysoká rychlost připojení v rozsahu od 5 Mbps až do 60 Mbps, která je pochopitelně rozlišena cenou za připojení. Datová omezení (počet stažených dat) nejsou zpravidla u Wi-Fi sítí využívána.
  • Stabilita připojení, zejména u frekvence 5 GHz. Ta je novější technologií – dříve se převážně Wi-Fi sítě šířily po frekvenci 2,4 GHz, která je v současné době, zvláště ve velkých městských lokalitách, již přesycena. Frekvence 5 GHz umožňuje také rychlejší přenos dat, je více stabilní, je minimálně odrušována a má také minimální prodlevu ve zpoždění přenosu dat (latenci).